gototopgototop

Dla pracowników DPS

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Dom Pomocy Społecznej poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. (81) 751-57-71 wew. 55 lub 56.

Start DPS Działalność


Działalność Drukuj
Wpisany przez Administracja DPS Świdnik   
poniedziałek, 22 listopada 2010 08:41

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego w Świdniku.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., nr 115, poz. 728) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób jest zadaniem własnym powiatu dofinansowywanym z budżetu państwa.

Powiat otrzymuje dotację dla domów pomocy społecznej prowadzonych w ramach zadania własnego lub prowadzonych na jego zlecenie w wysokości odpowiedniej do liczby mieszkańców umieszczonych na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. i średniej dotacji na 1 mieszkańca ustalonej w województwie. Pobyt mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej po dniu 1 stycznia 2004r. opłacany jest do wysokości średniego kosztu utrzymania.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich - przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby (małżonek, zstępni przed wstępnymi) i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Prawne podstawy funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku:


Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Rozporządzenie w sprawie Domów Pomocy Społecznej

Statut Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 2 do regulaminu.

Załącznik nr 3 do regulaminu.

Załącznik nr 4 do regulaminu.

Obwieszczenie nr 2/2017 Starosty Świdnickiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca

 

Informacje o bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku:

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za III kwartał 2017 r.

 

Materiały informacyjne:

Broszura informacyjna

40-lecie Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku